LIVE

De (L)andelijke (I)smakogie (VE)reniging draagt de houdings- en bewegingsleer uit, zoals deze ontwikkeld is door prof. Anne Seidel te Wenen.

Zij houdt het contact met elkaar en de Ismakogie levendig. Zij tracht dit doel te bereiken door één keer per jaar een LIVE les dag te organiseren en verscheidene keren per jaar een LIVE les ochtend of middag.

Het LIVE blad verschijnt 1x per jaar. Een Nieuwsbrief 4x per jaar met actuele onderwerpen en regelmatig een mail over LIVE activiteiten.

Algemeen